Privacy Policy ‘BO impuesto’

‘BO impuesto’ is de officiële mobiele applicatie (hierna: app) van Departamento di Impuesto ressorterend onder het Ministerie van Financiën. Departamento di Impuesto is een rechtshandhavingsorganisatie die belast is met de kerntaken op het gebied van de heffing, controle en inning van belastingen en premies volksverzekeringen en die zich verder richt op de bestrijding van fiscale fraude. Departamento di Impuesto voert de wetten naar doel en strekking uit zonder inmenging hogerhands en zonder aanzien des (rechts)persoons. Ook taken op het gebied van de niet-fiscale wetgeving en regelgeving behoren bij Departamento di Impuesto. De kaders van Departamento di Impuesto worden gevormd door wettelijk opgelegde taken en geldende beleidsregels.

Departamento di Impuesto hecht waarde aan de bescherming van uw privacy en gaat op een verantwoorde manier om met het verwerken van uw persoons- en/of bedrijfsgegevens (hierna: uw gegevens). Daarom worden uw gegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform strikte beveiligingsnormen.
In dit Privacy Policy informeren wij u over het gebruik van uw gegevens binnen deze app ‘BO impuesto’. Door gebruik te maken van ‘BO impuesto’ stemt u in met de verwerking van uw gegevens volgens dit beleid.

Het gebruik van uw gegevens in uw profiel

Om optimaal gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten van ‘BO impuesto’ kunt u een vrijwillig persoonlijk profiel aanmaken afhankelijk van uw interesse. U kunt bijvoorbeeld: uw naam, geboortedatum, persoonsnummer, e-mail en bedrijfsgegevens zoals registratienummer Kamer van Koophandel en persoonsnummer van uw bedrijf invullen.
Via ‘BO impuesto’ worden uw gegevens uit uw profiel voor diverse diensten en klantcontact gebruikt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht die wettelijk is vastgesteld. Wij verstrekken geen persoons- en/of bedrijfsgegevens aan derden. Dat mag alleen als het nodig is:

  1. voor de uitvoering van onze wettelijke taken;
  2. indien dit noodzakelijk is in verband met strafbare feiten;
  3. voor het ontwikkelen en in gebruik nemen van applicaties in verband
    met de bedrijfsvoering waaronder de dienstverlening.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om dit Privacy Policy te wijzigen en adviseren u regelmatig dit te bekijken.

Eigendom

Deze app ‘BO impuesto’ is eigendom van Departamento di Impuesto. Wij behouden ons het recht om deze app naar eigen oordeel te beheren en te laten gebruiken zolang het nodig mocht zijn.

© 2019 Departamento di Impuesto Aruba